W Pińczowie odbyły się powiatowe obchody Święta Niepodległości. Oczywiście nie zabrakło delegacji, a także pocztów sztandarowych z naszej gminy. Oficjalnej delegacji gminy Złota przewodził gospodarz gminy, mieszkaniec Chrobrza, Wójt Tadeusz Sułek, a towarzyszyli mu Sekretarz Gminy Ireneusz Gołuszka oraz pracownik UG Złota Wiesław Pieczonka. Pochodowi, który przemaszerował  z kościoła parafialnego pod wezwaniem św. Jana Apostoła i Ewangelisty na plac Konstytucji 3 Maja, przewodził Włodzimierz Oleksiak, Wiceprezes Zarządu Gminnego OSP RP.