Gmina Złota ogłosiła przetargi na przebudowę m.in. drogi gminnej Rudawa – Nieprowice na odcinku 590 metrów bieżących. Prace obejmować będą m.in.:
- podczyszczenie rowu,
- mechaniczne wyrównywanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową
- wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych,
- wyrównanie i uzupełnienie poboczy materiałem miejscowym ziemią, 
 
Zakończenie prac przewidziano do 14 grudnia 2012 roku.
 
Droga o której mowa położona jest równolegle do linii lasów chroberskich. Początek bierze ona od głównej drogi wiodącej przez Rudawę Nową (przy wylocie ze wsi w stronę lasu), a kończy się w Nieprowicach Nowych w pobliżu siedziby firmy Agropole. Wyremontowany zostanie najbardziej zniszczony prawie 600 metrowy odcinek.
 
 
Źródło: chroberz.info, UG Złota