Tegoroczna przyjazna październikowa pogoda sprawiła, że można było przystąpić do prac konserwacyjnych przy zabytkowych nagrobkach na
cmentarzu w Chrobrzu. Całość prac związanych z konserwacją wykonała młodzież Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Chrobrzu.

Z części pieniędzy zebranych podczas kwesty w ubiegłych latach zostały zakupione potrzebne materiały. Uczniowie klasy I Technikum Rolniczego i Żywienia  uporządkowali teren wokół grobów, powycinali krzaki i chwasty, uprzątnęli śmieci oraz oczyścili z rdzy zabytkowe XIX w. ogrodzenie. Do najaktywniejszych należeli: Krzysztof Buczak, Adrian Curyło, Adrian Dąbrowski, Maciej Filosek, Kamil Musiał, Bartek Cichoński i Dominik Lisikiewicz, Maciej Machynia i Bartosz Wierzba.

W drugim etapie prac zostały odmalowane pomniki na grobach: księdza Tomasza Winczakiewicza z 1826 roku, księdza Antoniego Kubackiego  z 1843 roku i nagrobek księdza Mikołaja Szmejdzińskiego  z 1867 roku, oraz żeliwny krzyż i płotek wokół grobu z XIX wieku, bezimienny o nie ustalonym pochówku. Obecnie  nagrobek ten pełni  funkcję małego lapidarim, w którym znajdują miejsce odnalezione zabytkowe krzyże i figury z rozbiórki. Konserwację tych nagrobków wykonali uczniowie klasy III Technikum Rolniczego:  Piotr Grzywna i Mateusz Sęsoła.

Ostatnim etapem prac było wykonanie i przymocowanie nowych tabliczek informacyjnych oraz oczyszczenie i ponowne ułożenie kamiennych krzyży w lapidarium. Prace te zostały wykonane przez uczniów klasy II Technikum Rolniczego: Artura Łojowskiego i Damiana Kwietnia z nauczycielem Stanisławem  Steckiewiczem.

Zostały również zakupione znicze na Dzień Wszystkich Świętych i zamówione wypominki roczne za duszę śp. księży spoczywających na naszym cmentarzu.
 
Autor: Anna Steckiewicz