Informujemy, że w dniu 2 listopada 2012 roku Urząd Gminy w Złotej będzie nieczynny. Rachunek bankowy do uiszczania należności z tytułu podatków i opłat lokalnych: Bank Spółdzielczy w Pińczowie o/Złota: 4985 0900 0220 0440 0004 0400 01
 
Źródło: UG Złota