24 października 2012 roku, uczniowie klasy pierwszej Szkoły Podstawowej w Chrobrzu złożyli uroczystą przysięgę i zostali przyjęci w poczet uczniów naszej szkoły. Wychowawczynią klasy I jest pani Anna Dracz, która przygotowała dzieci do tego święta.
 
Uczniowie już od września zasiadają w szkolnych ławkach, poznają reguły szkolne, uczą się właściwych zachowań. W tym uroczystym dniu w obecności dyrekcji, nauczycieli, rodziców, starszych koleżanek i kolegów, zdali egzamin, recytując wiersze i śpiewając piosenki. Obiecali wzorowo wypełniać obowiązki szkolne, ślubowali, po czym pani dyrektor pasowała ich na uczniów oraz wręczyła pamiątkowe dyplomy. Rodzice natomiast zadbali o poczęstunek. Od tego dnia uczniowie będą też mogli oszczędzać na książeczkach oszczędnościowych SKO.
 
Źródło: SP Chroberz