18 października 2012 roku (czwartek) uczniowie klas 0-III Szkoły Podstawowej w Chrobrzu wzięli udział w biegu patrolowym po uliczkach Chrobrza. Celem biegu było propagowanie walorów przyrodniczych i historycznych Chrobrza, a jego myślą przewodnią hasło: "Cudze chwalicie, swego nie znacie". Organizatorem biegu była pani Urszula Wodolska, a opiekę nad dziećmi sprawowali wychowawcy klas młodszych.

Każda klasa odwiedzała punkty kontrolne, tj. Kościół Parafialny, cmentarz, Pałac Wielopolskich i przystań kajakową i zaliczała związane z nimi zadania. Pieczę nad punktami kontrolnymi sprawowali rodzice dzieci z kl."0", panie: Magdalena Tkaczyk, Anna Siemieniec, Elżbieta Koral, Monika Bochniak, Anita Lozia, Katarzyna Domagała.

Dzieci zwiedziły wystawy w Ośrodku Dziedzictwa Kulturowego i Tradycji Rolnej Ponidzia, zapaliły znicze na Grobie Nieznanego Żołnierza na cmentarzu. Na przystani natomiast miały okazję wykazać się umiejętnościami sportowymi, doskonaliły zwinność na torach przeszkód.

Całość zakończyło wspólne ognisko na terenie placu szkolnego. Wszyscy z apetytem zjedli grillowane kiełbaski. Za udział w biegu pani dyrektor wręczyła każdej klasie pamiątkowe dyplomy.

Źródło: SP Chroberz