Z okazji Dnia Edukacji Narodowej, zwanego też Dniem Nauczyciela, p. Małgorzata Gawłowska oraz p. Małgorzata Stępień przygotowały uroczysty apel dla wszystkich nauczycieli, którzy pracują i pracowali w naszej szkole. Na apelu obecny był Wójt Gminy Złota – p. Tadeusz Sułek, ks. Proboszcz Waldemar Krochmal, emeryci, rodzice, uczniowie i nauczyciele.

Uczniowie zaśpiewali pięknie piosenki, wyrecytowali wiersze. Ukazali trud codziennej pracy nauczycieli. Przedstawili w humorystyczny sposób  scenkę „Rozmowa z dyrektorem”.

Podczas apelu wręczone zostały Nagrody Dyrektora dla nauczycieli  aktywnych zawodowo: Moniki Doroz, Urszuli Wodolskiej i Renaty Magdziarz, natomiast pani dyrektor Gabriela Kłap, z rąk pana wójta, otrzymała Nagrodę Wójta.

Na zakończenie nauczyciele otrzymali życzenia dalszych sukcesów w pracy zawodowej, a rodzice przygotowali dla gości poczęstunek. Ksiądz proboszcz zaprosił wszystkich na mszę świętą w związku z Dniem Edukacji Narodowej, w niedzielę, o godz.12:00.

Źródło: SP Chroberz