Papież Benedykt XVI, w czwartek 11 października 2012 r. otworzył Rok Wiary.

"Podwoje wiary" (por. Dz 14,27) są dla nas zawsze otwarte. Wiodą one do życia w komunii z Bogiem i pozwalają wejść do Jego Kościoła. Próg ten można przekroczyć, kiedy głoszone jest Słowo Boże, a serce poddaje się kształtowaniu przez łaskę, która przemienia. Przekroczenie tych podwoi oznacza wyruszenie w drogę, która trwa całe życie. Zaczyna ją chrzest (por. Rz 6,4), dzięki któremu możemy wzywać Boga jako Ojca, a kończy przejście przez śmierć do życia wiecznego, będącego owocem zmartwychwstania Pana Jezusa, który poprzez dar Ducha Świętego zechciał włączyć w swą chwałę tych, którzy w Niego wierzą (por. J 17,22).

Benedykt XVI - "Porta fidei"

13 października 2012 r. w Bazylice Katedralnej w Kielcach odbyło się uroczyste rozpoczęcie Roku Wiary w diecezji kieleckiej. Udział w tej uroczystości, w obecności Ks. Proboszcza Waldemara Krochmala wzięli: Pani Kościelna Anna Kocerba i Pan Katecheta Waldemar Kucięba. Po Mszy Świętej koncelebrowanej przez Biskupów Diecezji Kieleckiej delegacja odebrała z rąk Ks. Bpa Mariana Florczyka specjalne wydanie Pisma Świętego, Kompendium Katechizmu Kościoła Katolickiego i modlitwę na Rok Wiary, którą przywieźli do parafii. 

W niedzielę 14 października 2012 r. w czasie Mszy Świętej o godz. 12.00 w naszym kościele odbyło się uroczyste otwarcie Roku Wiary, w naszej parafii. Msza święta rozpoczęła się procesyjnym wniesieniem do kościoła Pisma Świętego, Kompendium Katechizmu Kościoła Katolickiego i modlitwy na Rok Wiary.