Na terenie powiatu pińczowskiego odbyły się ćwiczenia dowódczo - sztabowe pod kryptonimem „Ponidzie 2012”.  W ćwiczeniach udział wzięli policjanci z terenu województwa świętokrzyskiego, służby więziennej, strażacy z PSP oraz OSP oraz ratownicy medyczni. Nie zabrakło również druhów z OSP Chroberz, którzy wsparli ćwiczenia w składzie: Łukasz Kurczyna, Piotr Lozia, Adam Wasik, Antoni Niemiec, Sebastian Konieczny – samochód typu średniego Star oraz Adam Wypych i Władysław Stępień – łódź motorowa. 

Celem ćwiczeń było między innymi doskonalenie współdziałania służb różnych szczebli w sytuacjach kryzysowych, umiejętności podejmowania trafnych decyzji w czasie działań, współdziałania z podmiotami poza policyjnymi na szczeblu kierowania i dowodzenia w zakresie prowadzenia działań związanych z sytuacja kryzysową.
 
Źródło: chroberz,info. Zdjęcia: Zbigniew Kierkowski, pinczow.osp.org.pl