Rada Gminy Złota przyjęła Uchwałę wprowadzającą nazwy ulic w dwóch największych miejscowościach naszej gminy, tj. w Chrobrzu i Złotej. Schematyczne mapki z nazwami ulic w wymienionych miejscowościach znajdziecie poniżej. 
Rysunek poglądowy (orientacyjny) nazw ulic w miejscowości Chroberz.


Rysunek poglądowy (orientacyjny) nazw ulic w miejscowości Złota

Graby - obowiązuje nazwa os. Graby
Lubowiec - obowiązuje nazwa os. Lubowiec.