Kierownik Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotej ogłasza nabór kandydatów na stanowisko pracy: pracownik socjalny zatrudniony w ramach projektu systemowego POKL pt.” Program aktywizacji społeczno- zawodowej w Gminie Złota.

Pełna treść ogłoszenia o naborze na stronie Biuletynu Informacji Publicznej [Czytaj]

Źródło: GOPS Złota