Dzieci, ministrantów i rodziców zapraszamy na XIII Rajd Pielgrzymkowy na Święty Krzyż, który odbędzie się 29 września 2012 r. pod hasłem „Kościół Naszym Domem". Organizatorem grupy rajdowej jest: Parafia i Szkoła Podstawowa w Chrobrzu. Koszt udziału w rajdzie 10 zł.

Program:
1 .Zwiedzanie klasztoru w Wąchocku.
2.Polana Langiewicza i Miejsce Pamięci Narodowej „Wykus" .
3.Święty Krzyż: zwiedzanie klasztoru i udział we Mszy świętej.

Wyjazd o godz.7.00, powrót koło godz.17.00. Zapisy w szkole w Chrobrzu przyjmuje: katecheta Waldemar Kucięba.

Źródło: http://parafia.chroberz.info/