Dnia 5 września w naszej parafii gościliśmy Kanclerza Kurii Kieleckiej ks. dr Andrzeja Kaszyckiego, Ekonoma Diecezji  ks. dr Andrzej Jankowskiego i byłego Ekonoma ks. mgr Grzegorza Pałysa w ramach wizytacji Kanonicznej naszej parafii. "Wizytacja biskupia w diecezji jest czynnością apostolską. Ukazuje ona, że Biskup jest fundamentem i znakiem jedności Kościoła diecezjalnego. Wizytacja stanowi także okazję do pogłębienia kontaktów z duszpasterzami i wiernymi oraz różnymi wspólnotami modlitewnymi i apostolskimi, działającymi w parafii. Kanoniczna wizytacja pasterska odbywa się w każdej parafii co 5 lat."

Księża Wizytatorzy odwiedzili Kancelarię parafialną i mieszkanie ks. Proboszcza w Internacie, zjedli obiad w stołówce szkolnej, sprawdzili prowadzenie ksiąg parafialnych i dokumenty parafialne, omówili stan życia duchowego i materialnego parafii ,następnie udali się do budowanej plebanii, gdzie dokonali przeglądu prac. Po rozmowie z pracującymi - kładącymi tyki na poddaszu, udali się do Kościoła. 

Delegaci Biskupa sprawdzają wyposażenie i stan świątyni, zakrystii, cmentarza grzebalnego, budynków gospodarczych, prowadzą rozmowy z pracownikami kościelnymi. W zakrystii sprawdzają stan ksiąg, szat i naczyń liturgicznych, oglądają wyposażenie i zabezpieczenie tabernakulum, radiofonizację i urządzenia elektryczne, a także wyposażenie prezbiterium. Ponadto sprawdzają chrzcielnicę, dzwony, organy, ogrzewanie, konfesjonały i inne przedmioty wykorzystywane w liturgii. Potem sporządzają uwagi i zalecenia odnośnie do Duszpasterstwa ogólnego, Katechizacji, Kancelarii parafialnej i spraw gospodarczych i finansowych w dokumencie pt.”Sprawozdanie przed wizytacja Kanoniczną”. Posumowania wizytacji dokonuje ks. Biskup, który wizytuje parafię.

Ojciec Święty Jan Paweł II w posynodalnej Adhortacji Apostolskiej „Pastores gregis”, docenił wielką wagą wizyty pasterskiej nazywając ją „autentycznym czasem łaski i szczególnego, a nawet jedynego w swoim rodzaju momentu w zakresie spotkania i dialogu Biskupa z wiernymi”. Naszą Parafię wizytuje Ks. Bp Marian Florczyk, przewidywane zakończenie wizytacji nastąpi 21 października 2012 r.

Źródło: www.parafia.chroberz.info