Stuosobowa grupa studentów II roku Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego w dniach 9 – 21 lipca prowadziła w okolicach Chrobrza ćwiczenia terenowe. Ich zakres obejmował m.in. badania z geomorfologii, hydrologii, klimatologii, geoekologii oraz użytkowania ziemi. Zebrany przez studentów materiał jest opracowywany z całą starannością i prezentowany m.in. na stałej ekspozycji, która oglądać można w Pałacu Wielopolskich w Chrobrzu.

 

Źródło: chroberz.info, Zdjęcie: I.Imosa