Istnieje szansa na zorganizowanie na terenie Gminy Złota półkolonii dla dzieci rolników w wieku 7-16 lat których przynajmniej jedno z rodziców jest ubezpieczone w KRUS-ie. Półkolonia może być zorganizowana w  Szkole Podstawowej w Chrobrzu  w czasie do 6 godzin dziennie, przez 10 dni. W ramach dofinansowania przez KRUS zapewnione jest:

1. Wyżywienie 2 posiłki dziennie (w tym ciepły obiad dwudaniowy).
2. Wynagrodzenie dla kierownika i wychowawców . 
3. Ubezpieczenie od następstw niebezpiecznych wypadków .
5. Atrakcyjny program zajęć kulturalno – oświatowych i wycieczek krajoznawczo – turystycznych (basen, kino, ogniska, zajęcia sportowe
6.Transport i bilety wstępu podczas 2 – 3 wycieczek do obiektów turystycznych. 
Dodatkowa odpłatność od uczestniczącego dziecka wynosi jedynie 60 zł. Wyżywienie zapewni firma cateringowa a potrzebne jest tylko jedno pomieszczenie na wydanie posiłków.

Zgłoszenia  i bliższe informacje można uzyskać:
nr tel. 505 082 815 Kłap Gabriela 
nr tel. 41 35 61 024 Wojtaś Ewa