Wójt Gminy Złota informuje, że wnioski w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego na II termin 2012 r. będą przyjmowane od 01 sierpnia 2012r. do 31 sierpnia 2012 r. wraz z fakturami VAT ważnymi od 01 lutego 2012 r. do 31 lipca 2012r. Druki wniosków można pobrać u Sołtysa wsi lub w Urzędzie Gminy w Złotej – pokój nr 3

Źródło: UG Złota