Dziennik Echo Dnia na podstawie wyników matur podanych przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną podał zestawienie średnich wyników szkół w powiecie pińczowskim, w tym dla Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Chrobrzu.

Podajemy kolejno suma punktów z trzech głównych przedmiotów oraz wyniki punktowe z trzech obowiązkowych przedmiotów maturalnych: języka polskiego, matematyki i języka angielskiego (najbardziej popularnego spośród języków obcych). Oto ranking w powiecie pińczowskim, pod uwagę braliśmy tylko szkoły w których zdawało minimum 10 uczniów.

1. Liceum Ogólnokształcące imienia Hugona Kołłątaja w Pińczowie 121 zdających – suma punktów - 99,62 (36,16 język polski + 32,20 matematyka + 31,26 język angielski)

2. Liceum Ogólnokształcące imienia Bartosza Głowackiego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Działoszycach 18 zdających – 88,41 punktów (37,33+24,17+26,91)

3. Technikum Ekonomiczne i Technikum Informatyczne w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Działoszycach 10 zdających – 76,75 punktów (29,90+23,40+23,45)

4. Technikum numer 1 w Zespole Szkół Zawodowych imienia Stanisław Staszica w Pińczowie 22 zdających – 71,46 punktów (37,32+15,64+18,50)

5. Technikum numer 1 w Zespole Szkół Zawodowych imienia Stanisław Staszica w  Pińczowie - 47 zdających – suma punktów 70,89 (31,91+17,62+21,36).

6. Liceum Profilowane w Zespole Szkół Zawodowych imienia Stanisław Staszica w Pińczowie 50 zdających 58,90 punktów (30,76+11,42+16,72)

7. Technikum w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego imienia Bolesława Chrobrego w Chrobrzu 30 zdających – 58,29 punktów (30,33+14,90+13,06).

Źródło: Echo Dnia, OKE Łódź