Ośrodek Kulturalno - Historyczny Beldonek ( Pałac Wielopolskich ) w Chrobrzu, Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Adam Jarubas, Starosta Pińczowski Jan Moskwa, Wójt Gminy Złota Tadeusz Sułek oraz Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów Włodzimierz Badurak organizują w najbliższą sobotę spływ kajakowy rzeką Nidą. Weźmie w nim udział pierwszy „garnitur” władz naszego województwa z Panią Wojewodą oraz Marszałkiem na czele. Zakończenie spływu przewidziano w Chrobrzu.
 
Szczegółowy plan spływu:

23.VI. br.- sobota 
> > godz. 10.00 - zbiórka pod Pałacem Wielopolskich w Chrobrzu 
> > 10.10 - wyjazd do Niegosławic ( 4 km. ) 
> > 10.20 - złożenie kwiatów pod obeliskiem A. Dygasińskiego w Niegosławicach ( 110 rocznica śmierci pisarza, który urodził się w Niegosławicach ) 
> > 10.30 - wyjazd do Pińczowa ( 19 km. ) 
> > 11.15 - start spływu 
> > W połowie trasy spływu postój na ognisko z kiełbaskami w Krzyżanowicach  
> > 15.30 - przypuszczalne dotarcie do chroberskiej przystani 
> > 16.00 - przed Pałacem Wielopolskich - posiłek wodniacki przy swojskiej muzyce 
> > Komandor Honorowy spływu - Adam Jarubas 
> Komandor funkcyjny - Stanisław Steckiewicz 
> Organizatorzy: 
> Adam Jarubas - Marszałek Woj. Święt. 
> Jan Moskwa - starosta pińczowski 
> Włodzimierz Badurak - Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów 
> Tadeusz Sułek - Wójt Gminy Złota 
> Ośrodek Kulturalno - Historyczny Beldonek ( Pałac Wielopolskich ) w Chrobrzu