3 maja na przystani kajakowej w Chrobrzu świętowano Gminny Dzień Strażaka, kolejna rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja oraz zainaugurowano sezon kajakarski. Wspaniałą oprawę muzyczną stworzyła orkiestra dęta OSP Wiślica, która w tym roku obchodziła 64 lecie swojej działalności. Wszystkich przybyłych gości powitał Wójt Gminy Złota Tadeusz Sułek, który w swoim przemówieniu nawiązał m.in. do historii tworzenia Konstytucji 3 Maja oraz działalności druhów ochotników. Polową Mszę Świętą w intencji strażaków oraz ich rodzin odprawił proboszcz parafii Chroberz, ksiądz Waldemar Krochmal. W rolę konferansjera wcielił się Sekretarz Gminy Złota Ireneusz Gołuszka. 

 


Prowadzący imprezy Ireneusz Gołuszka - Sekretarz Gminy Złota


Defiladę poprowadziła orkiestra OSP Wiślica

Poczty sztandarowe jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z gminy Złota przemaszerowały spod remizy w Chrobrzu na miejsce uroczystości pod dowództwem Wiceprezesa Zarządu Gminnego OSP RP Włodzimierza Oleksiaka. Przeglądu jednostek dokonał Prezes Zarządu Powiatowego OSP RP Zbigniew Kierkowski.


Stoją od lewej Prezes OSP Chroberz Adam Wypych, Proboszcz parafii Chroberz ksiądz Waldemar Krochmal, Wójt Gminy Złota Tadeusz Sułek wraz z małżonką Anną Sułek.


Przeglądu jednostek dokonuje Prezes Zarządu Powiatowego OSP RP Zbigniew Kierkowski

Zasłużeni strażacy otrzymali medale oraz wyróżnienia, które wręczyli kapitan Zbigniew Kierkowski w asyście Prezesa Banku Spółdzielczego Jakuba Madeja. Strażacy, którzy honorowo oddali krew podczas akcji zorganizowanej w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Chrobrzu, z rąk nauczyciela tej placówki Jerzego Wojtasika otrzymali legitymacje honorowego dawcy krwi. 
Dzieci z SP Chroberz przygotowane do występu.


Orkiestra dęta OSP Wiślica


Kombatanci ze sztandarem Związku Bojowników o Wolność i Demokrację


Chroberska uroczystość była prawdziwym rodzinnym festynem szkoda, że plany pokrzyżowała nieco pogoda.

Niestety nie udało się zrealizować wszystkich zaplanowanych punktów uroczystości, ponieważ nad Chrobrzem rozpętała się burza z ulewnym deszczem. Ze względów bezpieczeństwa część artystyczną odwołano.


W Chrobrzu nie zabrakło również kajakarzy


Wiceprezes Gminnego Zarządu OSP RP Włodzimierz Oleksiak

 
Pierwszy z prawej Sekretarz Gminnego Związku OSP RP Wiesław Pieczonka

Autor: PB
Źródło: własne