Tak jak zapowiadaliśmy, w naszym kościele odbyły się warsztaty z zakresu kultury i sztuki pod nazwą „Sztuka na kółkach”. Warsztaty prowadzone przez członków Stowarzyszenia Historyków Sztuki z Krakowa. Jak piszą sami organizatorzy projektu  - warsztaty mają na celu „wydostać” sztukę z ram i udowodnić, że można z nią obcować w różnych miejscach, nie tylko w muzeach i galeriach, w dużych miastach, ale także w miasteczkach i na wsiach – „u siebie”. 

 

Projekt „Sztuka na kółkach" ma charakter objazdowych warsztatów prezentujących obiekty zabytkowe w małych wsiach. Swoim zasięgiem obejmuje wiele miejscowości, a uczestnikami warsztatów są zarówno dzieci i młodzież, jak i dorośli. W wybranych zabytkach odbywają się interaktywne warsztaty dotyczące sztuki i architektury oraz ochrony i promowania dziedzictwa kulturowego.

Chroberskie warsztaty prowadził duet Katarzyna Wydra i Barbara Łepkowska.

W warsztatach, które odbywały się w gotycko - renesansowym kościele parafialnym pw. Wniebowzięcia NMP w Chrobrzu , uczestniczyły trzy grupy: złożone z uczniów Zespołu szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Chrobrzu, Szkoły Podstawowej w Chrobrzu oraz mieszkańców naszej miejscowości.

Wkrótce postaramy się uruchomić na naszej stronie parafialnej zakładkę pod którą znaleźć będzie można najważniejsze informacje dotyczące naszej świątyni.

Autor: PB
Zdjęcia: A.Steckiewicz, SP Chroberz