Uczniowie klasy VI  pisali  dziś (04.04.2013) sprawdzian po klasie VI. Sprawdzian rozpoczął się o godz. 9:00 i trwał 60 minut.
 
Do sprawdzianu  przystąpili uczniowie : Aleksandra Dracz, Fortuna Jakub, Niedziela Marcin, Pierścińska Magdalena, Skrzela Kamila, Wojciechowski Maciej.
 
Szóstoklasiści rozwiązywali zadania sprawdzające wiedzę z zakresu czytania, pisania, rozumienia treści, korzystania z informacji i wykorzystywania wiedzy w praktyce. Mogą uzyskać  maksymalnie 40 punktów. Prace uczniów są kodowane, a sprawdzać je będą egzaminatorzy z okręgowej komisji. Nad prawidłowym przebiegiem sprawdzianu czuwał specjalnie powołany zespół oraz pani dyrektor.
 
Teraz uczniowie będą czekać na wyniki ze sprawdzianu. Życzymy im, żeby były one jak najlepsze.
 
Źródło: SP Chroberz