Dokładnie siedem lat temu, w wigilię Święta Miłosierdzia i w pierwszą sobotę miesiąca, 2 kwietnia 2005 roku, "odszedł do Domu Ojca" Jan Paweł II. Jan Paweł II, papież-Polak przez ponad 26 lat zasiadał na Stolicy Piotrowej. Jego pontyfikat wywarł ogromny wpływ na losy Kościoła i świata, a postawa papieża w obliczu cierpienia i choroby stała się źródłem nadziei dla milionów ludzi. Sześć lat po jego śmierci, 1 maja ubiegłego roku, papież Benedykt XVI beatyfikował Jana Pawła II, który od tej pory jest błogosławionym Kościoła katolickiego. Dopiero po zakończeniu procesu kanonizacji papież Polak mógłby zostać uznany za świętego.

Jan Paweł II zmarł w 2005 roku. Dokładnie 2 kwietnia o godz. 21.37.

Msza święta w siódmą rocznicę śmierci zostanie odprawiona w kościołach parafialnych obejmujących sołectwa naszej gminy:

- parafia Chroberz, godz. 21:00
- parafia Pełczyska, godz. 18:00, po Mszy Świętej odprawione zostanie Nabożeństwo do błogosławionego Jana Pawła II.
- parafia Probołowice, godz. 21:00
- parafia Złota, godz. 21:00
- parafia Jurków, godz. 18:00