Gmina Złota złożyła wniosek aplikujący o środki finansowe w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich z działania „Odnowa i rozwój wsi”. Wniosek pod nazwą „Aktywizacja społeczności poprzez poprawę warunków funkcjonowania świetlic wiejskich na terenie gminy Złota”, obejmuje remont 8 świetlic na terenie gminy Złota, w tym świetlicy wiejskiej w Woli Chroberskiej. Dla osób które sobie nie za bardzo umieją zlokalizować świetlicę wiejską w Woli podpowiem, że jest to ten budynek obity blacha w centrum wsi (koło dawnego zbiornika przeciwpożarowego).
 
Świetlica ta pełniła różnorakie role do tej pory, była sklepem, kaplicą, odbywały się w niej także zebrania wiejskie, zebrania związane z wyborem władz nieistniejącej już jednostki OSP.
 
Nie wiadomo kiedy prace się rozpoczną bo na razie musi zostać podpisana umowa ze Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego oraz przeprowadzony przetarg, ale wydaje się że wszystko jest na dobrej drodze i najwązniejsze że Gmina Podjęła decyzje o podjęciu starań na wykonanie takich prac. Przypomnijmy, że w roku 2011 z tego samego działania Gmina Złota wyremontowała budynek Świetlicy Wiejskiej w Chrobrzu (Dom Ludowy). 
 

Centrum Woli Chroberskiej
(fot. TeresaSpy, http://www.panoramio.com/photo/39847585 )