Przepiękny park, otaczający naszą szkołę byłby smutny i pusty gdyby nie jego skrzydlaci mieszkańcy. W starodrzewie gniazda swoje zaczynają budować kawki, w okolicach stawu  gromadzą się całe kolonie gawronów i wron. Dziuple niedługo będą wykorzystane są przez dzięcioły i kowaliki. Kowaliki to  nasi ulubieńcy, łatwo je obserwować -  żerują na pniach drzew,  biegając głową w dół. Niedługo przylecą gołębie grzywacze, które przez ostatnie lata zwiększyły swoją populację w chroberskim parku. Starą lipę przed pałacem zamieszkuje już para puszczyków. 

Przez całą zimę uczniowie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Chrobrzu dokarmiali sikorki, teraz nadal chcą im pomagać. Z tą myślą wspólnie z Nadnidziańskim Parkami Krajobrazowymi klasa I TRŻ powiesiła budki lęgowe, przywiezione przez pana Dariusza Wiecha.
 
- Liczymy, że znajdą w nich również schronienie popularne wróble i mazurki, których jak wynika z naszych obserwacji, w ostatnich latach zaczyna nieznacznie ubywać - mówią uczniowie.
 
Autor: Anna Steckiewicz