Przy Bibliotece Publicznej w Chrobrzu powstał Klub Kobiet " Aktywne w każdym wieku". Pierwsze spotkania odbyło się kilka tygodni temu. Na tym spotkaniu zatwierdzono plan pracy klubu i zaakceptowano przedstawiony program. Do głównych zadań jakie postawił przed sobą klubu należą: - zajęcia sportowo- rekreacyjne, wśród nich gra w tenisa stołowego, wycieczki rowerowe i piesze, z kijkami Nordic Walking. - zajęcia kulturalne - wycieczki do kina, teatru, prelekcje, spotkania itp. - pogadanki, dyskusje, spotkania z ciekawymi ludźmi, wymiana doświadczeń kulinarnych itp.

Do chwili obecnej odbyły się cztery spotkania na których wspominano lata szkolne, grano w tenisa stołowego i omawiano sprawy bieżące dotyczące kobiet i wsi.

" Kto w tłusty czwartek nie zje pączków kopy, temu myszy zniszczą pole i będzie miał pustki w stodole".

W myśl tego przysłowia kobiety z Klubu spotkały się w ostatni czwartek przy suto zastawionym stole. Nie zabrakło pączków, faworków i innych frykasów. Bawiono się doskonale, wspominano czasy młodości, a Pani Helena, żona sołtysa recytowała wiersze i śpiewała piosenki z lat szkolnych.

Spotkania w klubie mają na celu propagowanie zdrowego i aktywnego stylu życia i pozwolą zapomnieć o trudach i troskach życia codziennego.

Obecnie klub liczy 25 członkiń. Zapraszam do uczestnictwa w Klubie i czekamy na pomysły. Inicjatorką powstania klubu jest Bibliotekarka Bożena Piątek.

Najbliższe spotkanie 23.02.2012, godz 16.w bibliotece.

 

Źródło: Biblioteka Publiczna w Chrobrzu