Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach organizuje dwudniowe szkolenie na temat: „Zasady otrzymywania dopłat obszarowych, a obowiązek spełnienia zasad wzajemnej zgodności” dnia 8 i 9 marca 2012 r. w Złotej. Dla uczestników przewidziano m.in. materiały szkoleniowe, wyżywienie oraz zwrot kosztów dojazdu. Liczba miejsc ograniczona – 20 osób. Zapisy na szkolenie przyjmuje Powiatowy Zespół Doradczy w Pińczowie, Janusz Sadura tel. kom. 692 129 441.

Szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej.

Źródło: PZD Pińczów