Drodzy Mieszkańcy Gminy Złota! Rozpoczął się okres rozliczania się z fiskusem. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dokonywania odpisów 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2011 na pomoc dla Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Świetlik”. Stowarzyszenie wspiera działalność na rzecz dzieci niepełnosprawnych służące ich pełnej aktywizacji i integracji społecznej. Celem jest zapewnienie dzieciom z uszkodzeniem mózgu z terenu Ponidzia jak najwyższej jakości edukacji, usprawniania i opieki. Z pomocy Stowarzyszenia korzystają również dzieci z naszej gminy. Szczegóły w rozwinięciu...

1% dla:

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym “Świetlik"
KRS 000 000 4502