Wójt Gminy Złota informuje, że wnioski w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego na 2012 r. będą przyjmowane w dwóch terminach:
I termin – od 1 lutego 2012r. Do 29 lutego 2012 r. wraz z fakturami VAT ważnymi od 01 września 2011 r. do 31 stycznia 2012 r.
II termin – od 01 sierpnia 2012 r. do 31 sierpnia 2012 r. wraz z fakturami VAT ważnymi od 01 lutego 2012 r. do 31 lipca 2012 r.

 

Druki wniosków można pobrać u sołtysa wsi lub w Urzędzie Gminy w Złotej – pokój nr 3.