Wymagania:
- dobra znajomość obsługi komputera (pakietu office) oraz urządzeń biurowych.
- komunikatywność
- sumienność 
- dobre zdolności organizacyjne

Szczegółowe informacje oraz zgłoszenia przyjmowane są w Urzędzie Gminy w Złotej, pokój nr 10. Tel. 41 356 16 33 wew. 18. Oferty przyjmowane będą do 18.01.2012r. włącznie.