Szanowni Państwo,

z radością informujemy o rekrutacji do II edycji ONLINE projektu "RAZEM ODKRYWAMY ŚWIAT na Uniwersytecie Dziecięcym UJK w Kielcach".

W ramach uniwersyteckiej przygody naukowej dla dzieci i rodziców odbędą się liczne, zróżnicowane tematycznie, nieodpłatnie wykłady, pokazy, warsztaty i ćwiczenia (program do wglądu na stronie: https://dzieciecy.ujk.edu.pl/program-zajec/).

Do rekrutacji w ramach II edycji wskazanego wyżej projektu i siódmego roku działalności Uniwersytetu Dziecięcego UJK w Kielcach - zgodnie z zapisami Projektu - zapraszamy:

1) dzieci w wieku 6-15 lat (uczniowie/uczennice, którzy nie uczestniczyli w Projekcie lub uczestniczyli w jednej edycji);

2) rodziców/opiekunów prawnych w wieku 23-60 lat (rodzice/opiekunowie prawni, którzy nie uczestniczyli w żadnej edycji Projektu i których dziecko uczestniczy w niniejszym procesie rekrutacji).

Kandydaci powinni być mieszkańcami województwa świętokrzyskiego lub województw z nim sąsiadujących.

Rekrutacja elektroniczna trwa od 15.01 do 18.01.2021 r. za pomocą strony internetowej: https://dzieciecy.ujk.edu.pl/rekrutacja/ 

Szczegółowe informacje (regulamin Projektu, zasady rekrutacji, program, harmonogram spotkań, wzory dokumentów) znajdują się na stronie https://dzieciecy.ujk.edu.pl/ 

UWAGA: Przed wypełnieniem formularza zgłoszeniowego w panelu rekrutacyjnym należy koniecznie zapoznać się z regulaminem Projektu!

Kontakt w sprawie rekrutacji:

885-240-894 mgr Anna Kwaśniewska

dziecięcy UJK KIelce