Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli planuje aby w każdej szkole województwa zorganizować uczniowski teatr. Centrum rozpoczyna pilotażowy program szkoleń dla nauczycieli chcących wprowadzić uczniów w świat sceny.

Jacek Wołowiec, dyrektor jednostki mówi, że szkolenia będą prawdopodobnie prowadzone zdalnie i obejmą przedstawicieli kilkunastu szkół.

- Chcielibyśmy szkolić nauczycieli, którzy zamierzają wprowadzić taką aktywność dla swoich uczniów. Dlatego zorganizujemy dla nich warsztaty, w tym też takie z wykorzystaniem sceny teatralnej - informuje Jacek Wołowiec.

W przyszłości Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli planuje przeglądy i konkursy szkolnych teatrów. Również w wersjach anglo- i niemieckojęzycznych. Jacek Wołowiec podkreśla, że uczniowie, którzy angażują się aktorsko rozwijają się również w innych, ważnych aspektach.

- Taka forma aktywności rozwija wiele różnych umiejętności, chociażby wystąpienia publiczne, pracę w grupie. Wydaje mi się też, że w dzisiejszych trudnych czasach, teatr szkolny może być sposobem na odbudowanie relacji międzyludzkich - mówi dyrektor ŚCDN.

Rekrutacja nauczycieli, którzy będą chcieli wziąć udział w pilotażowej edycji projektu rozpocznie się wiosną przyszłego roku. Już od stycznia centrum zorganizuje cykl wirtualnych konferencji, podczas których przedstawi założenia projektu. Placówka otrzyma wsparcie finansowe ze strony Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, dzięki któremu do szkół uczestniczących w szkoleniach trafi sprzęt teatralny, na przykład kurtyny i oświetlenie.

Na podstawie Radia Kielce

logo ścdn